Åledrivkvaserne blev bygget lokalt, mange af dem ved Hvide Sande – ULF blev bygget i Sdr. Lyngvig. Åledrivkvaserne havde ofte en dam, hvor ålene kunne svømme levende rundt indtil båden lagde til havn.

Åledrivkvaserne ved Ringkøbing Fjord adskilte sig fra drivkvaser i andre fjorde ved, at de var meget brede, var kølbyggede, og de havde ingen sænkekøl. De havde også kun én mast med et stort og bredt gaffelsejl, som havde en bom, der gik helt hen til agterstævnen. De tidligste både havde dog ikke bom.

Lokalt blev de kaldt slæbebåde, ligesom ålefiskeriet med drivvod på vestjysk hed at ”slæbe ål”. 

To åledrivkvaser på vej ud af Mamrelund havn i Hvide Sande i 1925, den bagerste er efter al sandsynlighed ULF

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.