Afvandingsslusen fortæller om byens grundlæggelse, og den indvirkning afvandingsslusen har haft på byens udvikling og forholdene i Ringkøbing Fjord.

Afvandingsslusen er 120 meter lang og 24 meter bred, og med 14 sluseporte.

Til at åbne de tunge sluseporte er der 14 spil i manøvregangen under vejbanen. Med wire hæver eller sænker sluseportene sig. Betjeningen sker fra slusevagten i Blåtårn, hvor alle sluseportene overvåges med computere.

Afvandingsslusen regulerer vandstand og saltholdighed i Ringkøbing Fjord.

Ferskvandstilløbet til Ringkøbing Fjord er årligt på ca. 1600 mio. m3, så beregninger viser, at der for at opretholde saltholdigheden på 8 til 14 o/oo skal lukkes 900 mio. m3 saltvand ind i fjorden hvert år.

Slusens kapacitet er stor. Den maksimale gennemstrømning er på 1200 m3 pr. sekund ved en forskel i vandstanden på en meter, hvilket svarer til at tømme et olympisk svømmebassin på halvandet sekund.

Alt dette og meget mere fortælles der om i udstillingen om afvandingsslusen.

Afvandingsslusen
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.