Afvandingsslusen fortæller om byens grundlæggelse, og den indvirkning afvandingsslusen har haft på byens udvikling og forholdene i Ringkøbing Fjord.

Afvandingsslusen er 120 meter lang og 24 meter bred, og med 14 sluseporte.

Til at åbne de tunge sluseporte er der 14 spil i manøvregangen under vejbanen. Med wire hæver eller sænker sluseportene sig. Betjeningen sker fra slusevagten i Blåtårn, hvor alle sluseportene overvåges med computere.

Afvandingsslusen regulerer vandstand og saltholdighed i Ringkøbing Fjord.

Ferskvandstilløbet til Ringkøbing Fjord er årligt på ca. 1600 mio. m3, så beregninger viser, at der for at opretholde saltholdigheden på 8 til 14 o/oo skal lukkes 900 mio. m3 saltvand ind i fjorden hvert år.

Slusens kapacitet er stor. Den maksimale gennemstrømning er på 1200 m3 pr. sekund ved en forskel i vandstanden på en meter, hvilket svarer til at tømme et olympisk svømmebassin på halvandet sekund.

Alt dette og meget mere fortælles der om i udstillingen om afvandingsslusen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search