Vores bassiner er et recirkuleret system, som vi selv har opbygget gennem de seneste 25 år. Et biofilter renser vandet i de 36 akvarier, som i alt er på 100 m³. Der hentes vand løbende i havet, som renses og filtreres, inden det tilføres akvariet.

Et lille køleanlæg nedkøler både fersk og saltvand.

For at bevare den naturlige flora i vandet, ledes vandet igennem et biofilter.

Saltvandet pumpes ind fra afvandingsslusen, når der har været indadgående strøm i ca. ½ – 1 time, således saltindholdet er højt nok.

Fiskene fodres tirsdag og fredag kl. 15.30.

Bag Akvariet

Kom med bag akvariet og se hvordan fisk og akvarie passes.

Fodring

Fiskene fodres to gange om ugen tirsdag og fredag kl.15.30. Her kan publikum følge med, når fiskene fodres bassin for bassin.

Fiskene fodres med det sæsonbestemte rigtige foder fra havet: rejer, blæksprutter, sild mm. Fiskere både på fjord og hav kommer med friske småfisk til at fodre med, som herefter opbevares i fryser. Der samles især ind i forår og sommer, så der er til hele vinteren. Om sommeren fanger Fiskeriets Hus også selv foder (rejer, krabber og mycider) med keser i fjorden.

Pasning af akvariet

Når der skal suppleres med nye fisk i akvariet, er det også fiskerne der kommer med nogle fine eksemplarer. At flytte fiskene fra deres naturlige element, er noget der skal gøres med forsigtighed. Kommer fisken ikke i vand med samme saltholdighed, som de kom fra, får de svært ved at overleve. For eksempel skal en blæksprutte befinde sig i saltvand på over 30‰ for at overleve. Er vandet ikke salt nok til den pågældende fisk, tilføjes der biosalt.

I akvariet er der både ferskvandsfisk, der går i ferskvandsakvarier, og saltvandsfisk, der går i saltvandsakvarier. Vandet i akvarierne fordamper langsomt, og så må der tilføres mere vand. Vandet til saltvandsakvarierne føres ind fra slusen, når strømmen er indadgående. Der rulles brandslanger ud fra fjorden til vandbassiner bag akvariet, og en pumpe pumper saltvandet ind i bassinerne. Herefter opbevares vandet i store bassiner, så der hele tiden er saltvand at tilføre til akvarierne.

Vandet renses både inden det kommer i akvariet og i selve akvariet gennem bl.a. biofilter og aktivt kul, men også igennem sand og sten i bunden af akvariet, der også fungerer som et filter. Derfra bliver vandet recirkuleret gennem et reservoir, inden det bliver pumpet tilbage til bassinet. Vinduerne i akvarierne skal renses indefra ca. hver anden uge.

De små bobler, der ses i vandet, er ilt, der tilføres gennem små iltsten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.